מצוות מעקה בתורה

בפרשת כי תצא (דברים כב,ח) אומרת התורה:

כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ;
וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי-יפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ.

הבונה את ביתו חייב לדאוג לבטיחות השימוש בו, ולא לאפשר מצב בו מישהו עלול ליפול ולהיפגע מחוסר תשומת לב.

הרמב"ם (הל' שמירת הנפש יא, א) אומר שבהתקנת מעקה על הגג או בבית המקום הצורך מקיימים שתי מצוות:

מצוות עשה – "וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ"
מצוות לא תעשה – "וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ"

על המצוות הללו נתקנה ברכה מיוחדת שמברכים בזמן התקנת המעקה:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצוותיו וצוונו
לעשות מעקה"

מתי מברכים?

במהלך ההתקנה על בעל הבית לבקש מן המתקין שייתן לו לעשות חלק כלשהו (ואפילו קטן כמו הכנסת ברגים) מן ההתקנה בעצמו, ולפני ביצוע הפעולה הוא מברך את הברכה.

בברכת יישוב טוב והרבה הצלחה בכל מעשה ידיכם!

המאמר הקודם המאמר הבא